Elektrische hersensignalen zijn bij mannen en vrouwen verschillend. Het verschil in de EEG patronen is niet te zien, ook niet door een ervaren neuroloog, maar de computer haalt het er door middel van de deep learning methode wel uit.

Dat het brein van mannen iets anders functioneert dan dat van vrouwen is al langer bekend, net als het feit dat er anatomisch verschillen zijn. Het is echter nog niet eerder waargenomen dat er een verschil is in de EEG signalen, de elektrische hersensignalen die worden gemeten via elektroden op de schedel. Voor het interpreteren van EEG-data worden technieken zoals patroonherkenning ingezet, maar het geoefend oog van de neuroloog werkt meestal nog steeds beter. Er is op deze manier echter geen onderscheid te maken tussen mannelijke en vrouwelijke hersenritmes. Dit lukt, blijkt nu, alleen met ‘deep learning’.

Deep learning

Met deep learning wordt de werking van de hersenen zo goed mogelijk geïmiteerd. Het is een vorm van kunstmatige intelligentie, gebaseerd op patroonherkenning. Na eindeloos veel input, bijvoorbeeld foto’s van een hond, leert het algoritme achter deep learning zelf om in de toekomst een hond te herkennen. In deze studie hebben de onderzoekers ruim 1300 EEG-patronen voorgelegd aan een lerende computer.

Lees hier meer over het onderzoek.