Achter het restaurant van MST is een prachtige binnentuin gerealiseerd. Een rustgevende plek voor patiënten om even te kunnen ontspannen in een groene omgeving. Maar er gebeurt meer! Zo krijgen IC-patiënten de mogelijkheid om onder verpleegkundige begeleiding even naar buiten te kunnen, waarbij gebruik kan worden gemaakt van een paviljoen waar IC-voorzieningen worden getroffen. Dit voor een prettig en veilig verblijf in de buitenlucht, even weg uit de bedompte IC-kamer. Hiermee gaat een lang gekoesterde wens van de IC eindelijk in vervulling.

Door IC-patiënten en familie wordt het zeer hoog gewaardeerd dat zij tijdens een periode van IC-opname even naar buiten kunnen. Het is algemeen bekend dat hierdoor het herstel sneller verloopt. Daarom wordt dit initiatief van harte ondersteund door de IC-medewerkers zelf.

Dit project wordt gesteund door Vrienden van MST, maar het Intensive Care Centrum van MST wil zelf niet stil blijven zitten. Daarom is het idee opgevat om een financieel steentje bij te dragen aan de bouw van dit unieke project. Het IC Centrum wil dat doen door geld bijeen te verzamelen door dit initiatief te koppelen aan een sportieve deelname aan de 5, 10 kilometer of halve marathon van Oldenzaal (voorheen de “Huttenkloasloop”). Dit hardloopevenement vindt plaats op zondag 6 oktober 2019.

Helpt u het IC Centrum? Onder vermelding van “IC-Paviljoen Groep 6” kan geld worden overgemaakt naar IBAN NL 45 INGB 0659 9695 56 (Vrienden van MST).

Alvast hartelijk dank voor uw gift!