Patiëntgericht onderzoek: Wetenschapsfonds

Alleen door wetenschappelijk onderzoek kan de zorg steeds beter worden en kunnen artsen meer mensen beter maken. Ook voor patiënten in MST is dit heel belangrijk. Het Wetenschapsfonds is opgericht om wetenschappelijk onderzoek binnen MST te stimuleren. Met de resultaten kunnen de behandeling van en de zorg voor de patiënten van MST verbeterd worden. Het gaat om onderzoek op allerlei vlakken; medisch, technisch-geneeskundig, verpleegkundig en paramedisch.

Veel wetenschappelijk onderzoek gebeurt in academische ziekenhuizen, die hiervoor geld krijgen van de overheid. Maar het is ook belangrijk dat grote opleidingsziekenhuizen, zoals MST, wetenschappelijk onderzoek doen. Want er zijn maar 8 academische ziekenhuizen en zij doen vooral onderzoek naar bijzondere ziektes en patiënten. MST doet onderzoek naar veelvoorkomende aandoeningen bij de gemiddelde patiënt. Onderzoek dus waar veel mensen iets aan hebben. En wat in MST wordt ontdekt en ontwikkeld, wordt hier natuurlijk ook als eerste toegepast.

Het onderzoek van MST is dus zeer waardevol, maar moet wel helemaal betaald worden uit donaties en giften. Daarvoor doen we graag een beroep op u.

Draagt u bij?

Vindt u het belangrijk dat de medische wetenschap zich blijft ontwikkelen? Dat behandelingen steeds beter worden en meer mensen van hun ziekte kunnen genezen?

Doneer dan aan het Wetenschapsfonds van MST. Uw geld komt voor 100% ten goede aan het onderzoek!

Projecten

Onderzoeksteam feedbackeffect astmacontrole kinderen

Feedbackeffect bij kinderen met astma

Ons doel is het verbeteren van therapietrouw en inhalatietechniek door directe elektronische feedback en monitoring in astma bij kinderen. De Respiro© add-on inhaler is een nieuw apparaatje dat informatie geeft in een app op de mobiele telefoon of tablet.

Lees Meer
Battle Powi

Risico op wondinfectie voorspellen

BATTLE POWI: een model dat kan voorspellen wat het risico is dat er bij de patiënt wondinfectie zal ontstaan. Een patiënt met een hoog risico op een wondinfectie kan bijvoorbeeld meer nacontroles of preventieve medicatie krijgen, terwijl een laag risico patiënt wellicht eerder naar huis mag.

Lees Meer
Onderzoeker die in de e-nose blaast

Het opsporen van longtumoren met een elektronische neus

Er wordt onderzocht of m.b.v. een elektronische neus aan uitgeademde lucht geroken kan worden en dat er zo bepaald kan worden of er sprake is van longkanker of niet. Dit is een snellere, maar vooral minder belastende manier.

Lees Meer