Doelen Vrienden van MST

De regio Twente ligt ver af van academische ziekenhuizen. Juist daarom is het zo fijn en bijzonder dat we in deze regio een topklinisch ziekenhuis hebben. Goed voor de gezondheid, het welbevinden en de werkgelegenheid in deze regio. Medisch Spectrum Twente is het grootste topklinisch ziekenhuis in Oost-Nederland.

Stichting Vrienden van MST steunt belangrijke projecten in MST die niet uit het ziekenhuisbudget betaald kunnen worden. Voor patiënten en hun naasten, binnen en buiten de regio.

Met uw steun kunnen we bijdragen aan:

Onderzoeksteam feedbackeffect astmacontrole kinderen
Battle Powi
Binnentuin Medisch Spectrum Twente
MST vroeger
Onderzoeker die in de e-nose blaast
Spreker publieksacademie Traumazorg
Stiltecentrum MST Enschede