Tien onderzoeksgroepen hebben een Pioneers In Health Care (PIHC) voucher van 70.000 euro ontvangen om te werken aan technologie voor betere patiëntenzorg. De teams bestaan uit minimaal een onderzoeker van de Universiteit Twente of hogeschool Saxion en een zorgprofessional van Medisch Spectrum Twente (MST), Ziekenhuisgroep Twente (ZGT) of Deventer Ziekenhuis. De uitreiking van de vouchers vond op 11 december plaats bij hogeschool Saxion in Enschede.

Onderzoeksvoorstellen

In totaal dienden 32 onderzoeksgroepen een voorstel in bij het innovatiefonds, dat de vouchers voor het vijfde jaar toekent. De tien winnende voorstellen ontwikkelen technologie die ten goede komt aan patiënten met astma, tabaksverslaving, hart- en vaatziekten, obesitas, longkanker en lymfeklierkanker. Het geld uit het PIHC-fonds (in totaal 700.000 euro) is afkomstig van de UT, Saxion, MST, ZGT, Deventer Ziekenhuis en zorgverzekeraar Menzis.

Technologisch pionieren en technologie toepassen in de zorg

Bij de toekenning van de vouchers is voor het eerst onderscheid gemaakt tussen ‘technologisch pionieren in de zorg’ en ‘technologie toepassen in de zorg’. De eerste categorie betreft onderzoek dat nog moet worden doorontwikkeld voordat de technologie kan worden ingezet in een klinische omgeving. Bij de tweede categorie gaat het om een nieuwe klinische toepassing voor een technologie die een al bewezen staat van dienst heeft.

Onderzoeken

MST is betrokken bij acht winnende onderzoeken, namelijk:

  • Gamified thuismonitoren van kinderen met astma
  • Aanpak tabaksverslaving met virtual reality
  • Betere detectie, isolatie en analyse tumorcellen in lymfeklieren
  • Draagbare coach voor kinderen met benauwdheid
  • Magnetisch aangedreven katheter voor dotterbehandeling
  • Naar een betere stent voor verwijding buikslagader
  • Pneumatisch bediende robot voor behandeling longkanker
  • Bewegingsmotivator voor obesitas patiënten

Onderzoekers en ziekenhuizen weten elkaar beter te vinden

Het PIHC-fonds heeft in de afgelopen vijf jaar in totaal 48 vouchers toegekend. Volgens projectmanager Jojanneke Schuiling-Jukes hebben de onderzoekspremies hun nut bewezen: “Een van de doelstellingen is het bevorderen van samenwerking tussen onderzoekers en de ziekenhuizen. We zien dat ze elkaar steeds beter weten te vinden. Ook los van de projectvoorstellen zijn er meer gezamenlijke onderzoeken van de grond gekomen. Onderzoekers geven aan dat die samenwerking er zonder de vouchers niet was geweest. Ook hebben de vouchers hen geholpen bij het binnenhalen van landelijke en Europese subsidies voor vervolgonderzoek.”